Contact September 1, 2019 11:27 am

MEETINGSPOT
Marcel den Rooijen
Kimbrenstraat 5
6171AV Stein (Lb)
+31 6 11 368 777

© Copyright Marcel den Rooijen 2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website (en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Marcel den Rooijen. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Marcel den Rooijen.